Täpsema hinna määramine toimub kalkulatsiooni alusel.Hind sõltub objekti keerukusest ja tellija soovidest.